เครปญี่ปุ่น ยาดา&ยับบาส's shop information

เครปญี่ปุ่น ยาดา&ยับบาส's shop information

ตลาดเทวาอัมรินทร์ เพิ่มสิน 20 แยก 20 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220