น้ำชา กาแฟ โก้แต้ม's shop information

น้ำชา กาแฟ โก้แต้ม's shop information

76 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110