ก๋วยเตี๋ยวเรือ วัดปากคลอง's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรือ วัดปากคลอง's shop information

4 ศรีนครินทร์ สุภาพงษ์ 1 แยก 3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250