เต้าหู้ทอดโต๊ะสีทอง's shop information

เต้าหู้ทอดโต๊ะสีทอง's shop information

ตลาดถนอมมิตร (ร้านเต้าหู้ทอดโต๊ะสีทอง) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220