อั๊ยยะ กาแฟโบราณ's shop information

อั๊ยยะ กาแฟโบราณ's shop information

19/250 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240