อาหารตามสั่ง@ตลาดอุดมสุข's shop information

อาหารตามสั่ง@ตลาดอุดมสุข's shop information

3553 ตลาดอุดมสุข ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260