กานต์หมูทอด's shop information

กานต์หมูทอด's shop information

41/1 ถ.อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260