อากะ ยากินิกุ เซน สำนักงานใหญ่'s shop information

อากะ ยากินิกุ เซน สำนักงานใหญ่'s shop information

อากะ ยากินิกุ เซน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250