อาทาระ สกาย บาร์ แอนด์ บิสโทร's shop information

อาทาระ สกาย บาร์ แอนด์ บิสโทร's shop information

เลขที่ 222/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110