เย็นตาโฟอึ้งย้งสาขา 2's shop information

เย็นตาโฟอึ้งย้งสาขา 2's shop information

365/2 ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000