บังอร อาหารตามสั่ง's shop information

บังอร อาหารตามสั่ง's shop information

37 ม.2 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000