เรณูภูไท อาหารอีสาน's shop information

เรณูภูไท อาหารอีสาน's shop information

223/78 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000