บ้านปลาทู's shop information

บ้านปลาทู's shop information

ตลาดถนอมมิตร (ร้านบ้านปลาทู) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220