บังโดนยำ's shop information

บังโดนยำ's shop information

27/3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240