บ้านไก่ หมี่กรอบผลไม้'s shop information

บ้านไก่ หมี่กรอบผลไม้'s shop information

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง แขวงบางน้ำผึ้ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130