บาร์บีคิวพลาซ่า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต's shop information

บาร์บีคิวพลาซ่า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต's shop information

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เลขที่ 74-75 ถนนวิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000