แบร์ลาเบล ยำลูกชิ้น's shop information

แบร์ลาเบล ยำลูกชิ้น's shop information

ตลาดเสนีย์ฟู้ดมาร์เก็ต(ร้านแบร์เลเบิ้ลยำลูกชิ้น) แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160