BF Auto Max

Special Deals

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 5,500 บาท เมื่อซื้อยางรถเก๋งขนาด 195/50/15 (จากราคา 6,500 บาท)
Valid thru: 31 Dec 2020
True Customer
ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี
Valid thru: 31 Dec 2019
True customers exchange 100 TruePoint get cash coupon 15 baht for participating stores
Valid thru: 31 Dec 2019
TruePoint

Special Deals

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 5,500 บาท เมื่อซื้อยางรถเก๋งขนาด 195/50/15 (จากราคา 6,500 บาท)
Valid thru: 31 Dec 2020
True Customer
ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี
Valid thru: 31 Dec 2019
True customers exchange 100 TruePoint get cash coupon 15 baht for participating stores
Valid thru: 31 Dec 2019
TruePoint