Bill Bentley (airport)

Special Deals

ลูกค้าทรูการ์ด รับฟรีกาแฟร้อน/เย็น หรือโค้ก
Valid thru: 31 Dec 2020
True Card
ลูกค้าทรูการ์ด ลด 10% อาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านค้าในสนามบิน
Valid thru: 31 Dec 2020
True Card

Special Deals

ลูกค้าทรูการ์ด รับฟรีกาแฟร้อน/เย็น หรือโค้ก
Valid thru: 31 Dec 2020
True Card
ลูกค้าทรูการ์ด ลด 10% อาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านค้าในสนามบิน
Valid thru: 31 Dec 2020
True Card