ไก่ย่างจ่าปรีชา's shop information

ไก่ย่างจ่าปรีชา's shop information

379 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230