ข้าวเหนียวมะม่วงแม่ยม1(ป้ายา)'s shop information

ข้าวเหนียวมะม่วงแม่ยม1(ป้ายา)'s shop information

169/2 ถ.รัถการ ซ.2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110