คาเฟ่ ชาพะยอม by องศา's shop information

คาเฟ่ ชาพะยอม by องศา's shop information

ทางคู่ขนาน ถนน ปทุมธานี - บางปะหัน ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160