แคนา กาแฟ's shop information

แคนา กาแฟ's shop information

47 ม.3 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120