ชาเอ็นจอย's shop information

ชาเอ็นจอย's shop information

364/43 ถ.พุทธบูชา ร้านชาเอ็นจอย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140