cha ku ma (Chaing Mai)

Special Deals

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี
Valid thru: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ฟรี ไข่มุก มูลค่า 5 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน
Valid thru: 29 Feb 2020
True Customer

Special Deals

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี
Valid thru: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ฟรี ไข่มุก มูลค่า 5 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน
Valid thru: 29 Feb 2020
True Customer