ชาพะยอม@เพิ่มสิน's shop information

ชาพะยอม@เพิ่มสิน's shop information

169/479(ห้อง3) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220