ชิ้น ปั้น สด's shop information

ชิ้น ปั้น สด's shop information

ตลาดบางน้ำผึ้ง แขวงบางน้ำผึ้ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130