เชิญชิมข้าวราดแกง's shop information

เชิญชิมข้าวราดแกง's shop information

17/13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210