กาแฟโบราณ by...จิ๊บ's shop information

กาแฟโบราณ by...จิ๊บ's shop information

6/22 ถ.จตุโชติ12 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220