กาแฟถุงโบราณ (เดอะซัน)'s shop information

กาแฟถุงโบราณ (เดอะซัน)'s shop information

204 ตึก - เจริญประเทศ 12 ก หมู่ - เจริญประเทศ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100