เครปญี่ปุ่นพี่ใหม่'s shop information

เครปญี่ปุ่นพี่ใหม่'s shop information

365 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220