เฉาก๋วยนมสด บาย เจ๊อัญ's shop information

เฉาก๋วยนมสด บาย เจ๊อัญ's shop information

145 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000