คาเฟ่ชาพะยอม's shop information

คาเฟ่ชาพะยอม's shop information

656 ม.4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190