ข้าวมันไก่ตอน ศรีทวี's shop information

ข้าวมันไก่ตอน ศรีทวี's shop information

419 ซ.อุดมสุข 51 ร้านข้าวมันไก่ตอน ศรีทวี แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250