โนเบล กาแฟน้ำปั่น's shop information

โนเบล กาแฟน้ำปั่น's shop information

1092 ถ.ราษฎร์พัฒนา ตลาดรุ่งเจริญ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520