เสร่อตำ's shop information

เสร่อตำ's shop information

ถนนคู้บอน 21-19 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510