มารีน่ากุ้งทอดหาดใหญ่'s shop information

มารีน่ากุ้งทอดหาดใหญ่'s shop information

53 ซ.5 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110