มณีทาโกะยากิ's shop information

มณีทาโกะยากิ's shop information

175/1ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000