อาหารตามสั่ง's shop information

อาหารตามสั่ง's shop information

93/3 โยธินพัฒนา คลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240