ข้าวไข่เจียว's shop information

ข้าวไข่เจียว's shop information

ร้านข้าวไข่เจียว ผัดกระเพา ซอย หมู่บ้านพรธิสาร 3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120