ไฮเวย์หมูกะทะ's shop information

ไฮเวย์หมูกะทะ's shop information

456 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220