ผัดไทกลางซอย's shop information

ผัดไทกลางซอย's shop information

168/21 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000