ฟารีดา กะหรี่พัพ's shop information

ฟารีดา กะหรี่พัพ's shop information

319 รามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240