กาแฟสด's shop information

กาแฟสด's shop information

48 ถนน ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260