FRESH JUICE (Lop Buri)

Special Deals

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 30 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน จากราคาปกติ 35 บาท

TrueYou Customer
Redeem

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

TrueYou Customer
Details

Special Deals

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 30 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน จากราคาปกติ 35 บาท

TrueYou Customer
Redeem

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

TrueYou Customer
Details