ไอซ์ผลไม้ปั่น's shop information

ไอซ์ผลไม้ปั่น's shop information

1701/5 ม.9 แขวงสำโรงเหนือ เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270