นึ้ดซ์นึง's shop information

นึ้ดซ์นึง's shop information

15/4 ถ.คลอง 6 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120