ไก่ทอดหม้อ's shop information

ไก่ทอดหม้อ's shop information

3/94 หมู่บ้านอยู่เจริญบุญมา ซ.เทิดราชัน 43 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210