ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ต้อย's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ต้อย's shop information

125/2 ม. 1 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130