เมฆ..หมูอบโอ่ง's shop information

เมฆ..หมูอบโอ่ง's shop information

ร้าาเมฆ หมูอบโอ่ง ตลาดซัมติ่ง ถนน โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210